TELEKOMUNIKACE - dodávky, montáže a servis

Televizní antény - společné a individuální - digitalizace TV vysílání
Naše firma je držitelem telekomunikačního oprávnění, které ji umožňuje zřizování a instalace individuálních i společných televizních antén např. na rodinných domech, bytových domech, úřadech, penzionech, objektech sloužících k podnikání apod. U všech těchto zařízení zajišťujeme záruční i pozáruční servis, revize i posuzování funkčnosti a měření úrovně signálu. Má-li zákazník pochybnosti o úrovni televizního signálu v jeho lokalitě, na přání je možné tuto úroveň nejprve změřit kvalitním měřícím zařízením.

Satelitní antény a přijímače
Nabízíme prodej, montáž a servis satelitních kompletů pro individuální i skupinový příjem satelitního vysílání. Je možné několik satelitních programů přidat i do rozvodů společných televizních antén /bytové domy apod./. Tam, kde není k dispozici pozemní signál televizního vysílání, můžeme nainstalovat digitální satelitní komplet se zařízením pro dekódování a příjem programů ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA family, ČT24, ČT4 a dalších.

V případě poškození jakéhokoliv zařízení úderem blesku nebo jinou živelnou událostí, vypracujeme na přání zákazníka odborný posudek pro příslušnou pojišťovnu. Členům Českého satelitního klubu poskytujeme na prodej zařízení i montáž slevu 5 %.

Místní rozhlasy klasické i bezdrátové
Jako držitel telekomunikačního oprávnění na dodávky a servis místních rozhlasů již bezmála 20 let montujeme a servisujeme místní rozhlasy hlavně pro města a obce. V poslední době zajišťujeme bezdrátové rozhlasy, které umožňují bezdrátový přenos místního (obecního) rozhlasového vysílání. Hlavní využití spatřujeme hlavně v lokalitách, kde není k dispozici drátové vedení a v místech, kde obec či město má několik spádových obcí, do nichž je třeba rovněž vysílat informace pro občany. Toto zařízení může zároveň fungovat i v rámci varovného a informačního systému obyvatel.

Ten má v současné době nezastupitelnou roli v oblasti integrovaného záchranného systému, jehož působnost stanovuje zákon 239/2000 Sb. a v oblasti krizového řízení zákon 240/2000 Sb. Systém bezdrátového rozhlasu umožní rychlou a spolehlivou distribuci hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru. Komfortní řídící pracoviště společně se zálohovanými koncovými přijímači bude možné efektivně aplikovat především tam, kde by ve zvýšené míře mohlo dojít k ohrožení majetku, lidského zdraví nebo přímo životů našich spoluobčanů.

 

 
 

František Beneš je i soudním znalcem v oborech ekonomika a elektronika, specializace: obrazová, zvuková a sdělovací technika

© 2020    

počítadlo.abz.cz